GEZONDE AARDE

Continuïteit is de eis, maar bij LOF. zijn we continu op zoek naar duurzame verbeteringen in het proces. We zijn gecertificeerd volgens ‘On the Way to Planet Proof’ . Feitelijk lopen we voor op de minimale eisen. Innoveren doen we vanuit de wens om het beter te doen en efficiënter. We zijn sinds 2010 compleet van het gas af, op onze productiehal liggen 1200 zonnepanelen en daarmee zijn we zelfvoorzienend. We vangen regenwater op en hergebruiken dit in het productieproces. En we hebben nauwelijks afval meer. De gebruikte witlofwortelen en het bladafval worden gebruikt als veevoer.

We willen trots zijn op onze productiewijze en bijdragen aan een gezonde aarde. Dat betekent aandacht voor zowel de Nederlandse markt als voor de export. Korte ketens creëren, maar met elkaar, inclusief de consument. Juist omdat we bij LOF. alles zelf in de hand hebben, kunnen we ook op het gebied van circulariteit snel schakelen. We hebben graag inzicht in onze ecologische footprint. Ook om helder te kunnen zijn naar onze internationale afnemers en de eisen die we met elkaar stellen aan het milieu.